Evidens for gavn af multivitamintilskud på hukommelse og kognition

Nye forskningsresultater viser med al tydelighed, at et dagligt multivitamintilskud kan forbedre hukommelse og kognition hos ældre. Data fra COSMOS-undersøgelsen blev udgivet i The American Journal of Clinical Nutrition. Undersøgelsens navn er en sammentrækning af ”The COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study”, hvor forskerne ønskede at undersøge, om et dagligt tilskud af kakaoekstrakt indeholdende 500 mg/dag kakaoflavanoler eller et almindeligt multivitamintilskud kan nedsætte risikoen for at udvikle hjertesygdom, slagtilfælde, kræft og andre vigtige resultater for sundheden.

Der indgik 21.442 deltagere i COSMOS-undersøgelsen, herunder 12.666 kvinder med en alder på 65 år eller ældre og 8.776 mænd på 60 år eller ældre. De blev blev fulgt i gennemsnit 3,6 år frem til udgangen af 2020.

Resultater af tilskud med kakaoekstrakt
Resultaterne viste, at kakaoekstrakt gav en beskeden reduktion på 10% af hjerte-kartilfælde. Denne reduktion var dog ikke tilstrækkelig statistisk sikker. Da forskerne sammenlignede dem der havde tage kakaoekstrat med dem, der havde fået uvirksomme placebotilskud. Fandt de, at hjerte-kartilfælde var reduceret med 15% hos kakao-gruppen. Forudspecificerde endepunkter (hændelser) var reduceret med 27% for dødsfald af hjerte-karsygdom. Forskerne fandt ingen effekt på kræftsygdom.

Resultater af tilskud med multivitaminer
Med hensyn til individuelle former for kræft, var der ingen betydelig reduktion i forekomsten af brystkræft, tyktarmskræft, prostatakræft eller melanom. Derimod viste en daglig multivitamin at kunne potentielt nedsætte forkomsten af lungekræft med 38% sammenlignet med placebo. Derudover så en daglig multivitamin ud til at forbedre niveauet af flere ernæringsmæssige biomarkører.

Resultater fra COSMOS Mind-undersøgelsen
Deltagerne i denne del-undersøgelse gennemførte årlige telefoninterviews, hvor deres hukommelse og tænkeevne blev vurderet. Undersøgelsen fandt, at dagligt multivitamintilskud gav en opbremsning på en estimeret 60% kognitiv nedsættelse, med andre ord, en forbedret hukommelse og tænkeevne hos personer med en gennemsnitsalder på 73 år.

Resultater fra COSMOS Web-undersøgelsen
I denne del-undersøgelse fandt forskere, at en daglig multivitamin gav en bedre kognitiv funktion. Forskerne vurderede, at dem der fik multivitaminer forbedrede deres hukommelse med hvad der svarer til 3,1 år sammenlignet med placebogruppen.

Resultater fra COSMOS Clinic-undersøgelsen
Denne tredje del-undersøgelse analyserede forskere virkningerne af en daglig multivitamin på deltagernes kognition baseret på personlige besøg. Også her fandt man, at multivitaminer havde en positiv indvirkning på den samlede hjernefunktion over to år sammenlignet med placebo. Specifikt fandt de en tydelig forbedring , når det drejede sig om at huske tidligere begivenheder, men ikke i evnen til at planlægge eller være opmærksom.

Refs.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2024/05/13/multivitamins-benefits.aspx?ui=6f36c392bbcad47ad83cbe5333e398d14b1b00676ae40c786758d6e61b23c38f&sd=20200613&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20240513_HL2&foDate=false&mid=DM1567785&rid=19896846

Results