Essentielle fedtsyrer gavner ved ADHD

Så har endnu et videnskabeligt studie bekræftet, at essentielle fedtsyrer spiller en væsentlig rolle i behandlingen af ADHD. Ifølge ernæringsforsker Dr. Emma Derbyshire, som har analyseret data fra 16 undersøgelser, der alle havde fokus på essentielle fedtsyrers indflydelse på ADHD symptomer, udgør fedtsyrerne omega 3 og -6 en vigtig del af behandlingen af denne udviklingsforstyrrelse.

Den samlede undersøgelse omfattede i alt 1.514 børn og unge med ADHD, som enten fik et dagligt tilskud af fedtsyrerne EPA, DHA og GLA eller et uvirksomt placebo-tilskud.

Ud af disse 16 kontrollerede undersøgelser viste 13 (81,25 procent), at disse fedtsyrer har en gunstig indflydelse på ADHD-symptomerne. Det drejer sig om observerbare forbedringer af opmærksomhed, arbejds- og korttidshukommelse samt nedsat impulsivitet og hyperaktivitet.
En af undersøgelserne som inkluderede børn i alderen 6 til 12 år var særlig bemærkelsesværdig. Ikke alene blev børnenes ADHD-symptomer reduceret, men deres behov for lægemidlet methylphenidat (det aktive stof i Ritalin) blev ligeledes reduceret.

Børnene fik til et tilskud, der bestod af 558 mg eicosapentaensyre (omega 3-fedtsyren EPA), 174 mg docosahexaensyre (omega 3-fedtsyren DHA) og 60 mg gamma-linolensyre (omega 6-fedtsyren GLA). Dette 9:3:1-forhold mellem de tre respektive fedtsyrer blev anset som særlig gavnligt.

Færre fedtsyrer i blodet
Det er ikke ny viden, at børn med ADHD har færre fedtsyrer i blodet end børn uden denne diagnose. Selv om resultaterne fra videnskabelige undersøgelser med tilskud af omega 3 / fiskeolie har været blandede, har konklusionerne overvejende været positive for tilskud af essentielle fedtsyrer. Muligvis skyldes forskellene på børnenes fedtsyreindhold i blodet ikke altid, at børn med ADHD får færre af disse sunde fedtstoffer i deres kost. Den hypotese er blevet fremført, at det lave niveau også kunne skyldes, at ADHD-børnene omsætter fedtsyrer hurtigere end normalt.

En tilstand som ADHD påvirker børnenes dagligdag ved at svække deres evne til at fungere, lære og interagere med jævnaldrende.

En gruppe svenske forskere medtog i en undersøgelse data fra 38,581 mødre og deres børn som viste, at gravide kvinder der indtog 400 g fede fisk om ugen, fik børn med højere kommunikations- og sprogfærdigheder end børn, hvis mødre undgik skaldyr. De bemærkede endvidere, at mødres indtagelse af skaldyr under graviditeten var positivt forbundet med et bedre sprog- og kommunikationsevne hos børnene.

Forskerne advarede dog samtidig mod kviksølvforureningen i fede fisk, men senere forskning har vist, at fiskenes indhold af selen modvirker skader fra denne fourening.

Refs.

Derbyshire E. Do Omega-3/6 Fatty Acids Have a Therapeutic Role in Children and Young People with ADHD? J Lipids. 2017;2017:6285218.
http://www.dailymail.co.uk/health/article-5058345/Now-mothers-told-s-safe-eat-oily-fish.html