Hæve-sænkeborde stimulerer psyke og arbejdsindsats

Et forskningsprojekt der er relevant, ikke mindst for de mange der har kontorarbejde på hjemmeadressen, har vist, at et hæve-sænkebord nedsætter siddetiden og indvirker positivt på psyke og arbejdsindsats.

Corona-krisen har medført mange flere hjemmearbejdsdage. I de tilfælde har arbejdstilsynet blandt andet fem forslag til, hvordan vi bedst undgår at overbelaste kroppen på grund af ubekvemme arbejdsstillinger. De fem råd er:

  1. Skab gode rutiner og hold pauser i løbet af arbejdsdagen
  2. Variér dine arbejdsstillinger ved at skifte mellem forskellige stole og borde
  3. Rejs dig op når du kan
  4. Prioriter en daglig gåtur
  5. Hold aktive pauser i løbet af din arbejdsdag

Faktisk er en hjemmearbejdsplads omfattet af de samme regler om arbejdsmiljø som på vores arbejdsplads i virksomheden. Derfor skal den være indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Kontorarbejdere sidder ned i 70- 85% af arbejdstiden, hvilket ikke er sundt. Fornuften i arbejdstilsynets anvisninger blev derfor bekræftet, da en gruppe forskere fra England og Australien undersøgte effekten af et hæve-sænkebord.

Undersøgelsen, der varede et år, inkluderede i alt 37 kontorer med 146 deltagere der havde skrivebordsarbejde. 80% var kvinder og gennemsnitsalderen var 41 år. 19 kontorer med 77 deltagere modtog et hæve-sænkebord, et kort seminar med uddybende information, instruktioner om arbejdsstationen med målsætninger, feedback om siddende og fysisk aktivitet på tre tidspunkter, plakater, handlingsplanlægning og målsætningshæfte. En særlig pude til kontorstolen, der anvendte Bluetooth til synkronisering med deltagerens mobiltelefon, registrerede siddetiden og vibrerede, når det var tid til at afbryde siddetiden. Derudover fik denne gruppe coaching sessioner (måned 1 og derefter hver tredje måned).

Kontrolgruppen omfattede 18 kontorer med 69 deltagere som fortsatte deres sædvanlige praksis.

Resultatet af undersøgelsen viste en klar forskel mellem de to grupper til fordel for ”hæve-sænke-gruppen”, som fik udført mere arbejde, havde en bedre arbejdsengagement, var mindre trætte og havde en bedre livskvalitet. Der blev dog ikke set forskelle i sygefraværet i de to grupper.

Forskerne konkluderer, at hæve-sænkebordene var velegnede til at nedsætte siddetiden både på kort og længere sigt i forhold til kontrolgruppen, og at der var sket positive ændringer i relation til arbejdet og deltagernes psykiske tilstand.

 

Refs.

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/fysisk-arbejdsmiljo/ergonomiske-forhold/skarmarbejdspladsen/hjemmearbejdspladsen/

www.bmj.com/content/363/bmj.k3870