At holde i hånd kan synkronisere hjernebølger og lette smerte

En gruppe forskere fra USA og Israel har lavet en spændende undersøgelse der viser, at når en person holder en elsket person i hånden som lider af smerter, vil deres hjernebølger synkroniseres og smerten vil mindskes. Faktisk er det ikke blot hjernebølgerne der påvirkes, men også vejrtrækning og hjerterytme. Undersøgelsen er udgivet i det videnskabelige tidsskrift PNAS.

Undersøgelsen viste endvidere, at jo mere empati og trøst personen følte for sin partner med smerte, desto bedre ville deres hjernebølger synkroniseres og smerten mindskes.

Fænomenet går under betegnelsen “interpersonel synkronisering”, hvor personer fysiologisk spejler de personer, de er sammen med.

Smerteforskeren Pavel Goldstein, som er første forfatter på artiklen, fandt på denne undersøgelse, da han i forbindelse med hans datters fødsel opdagede, at det lettede hans hustrus smerter, når han holdt hende i hånden.

Undersøgelsen
Sammen med kolleger ved University of Haifa rekrutterede Goldstein 22 heteroseksuelle par i alderen 23 til 32 år, som havde været sammen i mindst et år. De fik klistret elektroder på hovedbunden, der målte deres hjernebølge-aktivitet (EEG) og blev bedt om at gennemføre en række scenarier af to minutters varighed. Scenarierne inkluderede at sidde sammen uden at røre ved hinanden; at sidde sammen og holde i hånd og at sidde i hvert sit værelse. Scenarierne blev lavet to gange – den anden gang blev kvinden udsat for milde varmesmerter på armen.

Undersøgelsen viste, at blot det at være tæt på hinanden, men uden berøring var forbundet med en vis hjernebølge-synkronitet i alfa mu-området, som er en bølgelængde forbundet med fokuseret opmærksomhed. Hvis parret derimod holdt i hånd, mens kvinden var i smerte, blev synkroniseringen af hjernebølger forstærket.

Derudover viste undersøgelsen, at når kvinden havde smerter og han ikke kunne røre hende, blev synkroniseringen af deres hjernebølger nedsat. Dette fænomen passede godt med resultaterne fra en tidligere undersøgelse, der viste, at synkroniseringen af hjerterytme og vejrtrækning forsvandt, da den mandlige deltager ikke kunne holde sin kæreste i hånden for at lette hendes smerte.

En mulig forklaring
Forskerne mangler stadig at finde ud af, hvordan denne synkronisering af hjerneaktiviteen med en empatisk partner dæmper smerter. Forskernes arbejdsteori går ud på, at at denne empatiske berøring kan få personen til at føle sig forstået, hvilket igen – ifølge tidligere undersøgelser – kunne aktivere en smertedæmpende belønningsmekanisme i hjernen.

Ref.
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180301094822.htm

 

Kort om hjernebølger
At hjernen har elektriske impulser blev opdaget i 1875, men det var først i starten af det 20. århundrede at de blev knyttet til hjernens funktion og bevidsthedsniveau. Der er fem forskellige hjernebølger-frekvenser: Alfa, Beta, Theta, Delta og Gamma med hver deres frekvensområde som måles i hertz (Hz) som er svingninger pr. sekund. Hvert område af hjernebølger repræsenterer et bestemt niveau af hjerneaktivitet og hver sin bevidsthedstilstand.

  • Betabølger: 14-40 Hz. Normal, vågen tilstand
  • Alfabølger: 7,5-14 Hz. Afslappet, mentalt og psykisk
    (Mu-bølger: 7-11 Hz En variant af alfa bølger)
  • Thetabølger: 4-7.5 Hz Let søvn /meditativ tilstand
  • Deltabølger: 0-4 Hz Dyb, drømmeløs søvn / koma
  • Gammabølger: 27-40+ Hz Intens fokusering