Nu kan en blodprøve afsløre kræft

Et forskningssamarbejde med deltagelse af danske forskere har taget et kæmpeskridt fremad i bestræbelserne på at udvikle en metode til at opdage kræft blot ved hjælp af en blodprøve.

I dag er kræftdiagnosticering en omstændig og omkostningstung affære som indbefatter kikkertundersøgelser, scanninger og vævsprøver med videre. Det er i øvrigt heller ikke alle kræftformer, der har screeningsprogrammer til tidlig påvisning.

Kunne vi nøjes med at få analyseret en blodprøve ville det besværlige diagnosearbejde blive både nemmere, hurtigere og billigere, og behandling ville kunne indledes tidligere i sygdomsforløbet.

Det er for eksempel ikke usædvanligt, at personer med bugspytkirtel-kræft har så milde symptomer og derfor diagnosticeres så sent, at fire ud af fem patienter dør samme år som de får diagnosen.

Det siger sig selv, at tumorer der opdages så tidligt at den kan fjernes kirurgsk uden at have nået at spredes, er af stor betydning for patientens overlevelseschancer.

Da kræft er en genetisk sygdom, går princippet bag denne blodprøveanalyse blandt andet ud på at detektere DNA i blodet. Kræfttumorer frigiver stumper af deres muterede DNA samt nogle proteiner til blodet. Denne DNA kan detekteres, fordi den er forskellig fra kroppens normale DNA. I analysen leder man også efter otte proteiner, som ofte er forbundet med kræft. Disse stumper af kræft-DNA og særlige proteiner kaldes under ét for biomarkører.

Når forskerne leder efter kræft i en blodprøve er det ikke enkelte biomarkører der giver sikre resultater, det er derimod kombinationer og mønstre i koncentrationerne af DNA og proteiner.

Forskerne er nået så langt, at de finder 70% af de kræftformer, de leder efter med denne metode.

Vi må vente lidt endnu
Da der foreløbig kun er lavet indledende studier af denne metode, mangler der at blive lavet større studier med yderligere evaluering før denne kræftdiagnosticering bliver alment tilgængelig. Håbet er, at det på kortere sigt vil kunne supplere andre screeningsværktøjer som mammografier til brystkræft og koloskopier til tarmskræft samt, at vi i løbet af en 10-årig periode vil kunne opdage alle kræftformer med denne blodprøve.

 

Refs.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/dansk-gennembrud-blodproeve-kan-afsloere-tarmkraeft

http://www.bbc.com/news/health-42736764