Nyt om Alzheimers syge

Der er stadig meget vi ikke ved om demenssygdommen Alzheimers. Arv og miljø er blevet fremført som mulige forklaringer. Nu peger et nyt studie på, at smitte under nogle omstændigheder også kan være en mulighed.

Forskerne undersøgte otte mennesker, som i sin tid fik indsprøjtninger af væksthormon udtrukket fra andre mennesker. Man bruger ikke længere denne form for væksthormeon, men i stedet syntetisk fremstillet væksthormon, som gives til børn, der ikke selv kan producere det og som ellers ville blive dværge.

Vi har tidligere set noget lignende ved en anden hjernesygdom, Creutzfeld-Jacobs, hvor det er anerkendt, at der kan ske smitte fra patient til plejepersonale. Denne sygdom skyles et såkaldt prion, som er et protein, der ikke kan nedbrydes. Det trænger ind i hjernen, hvor det nedbryder normale proteiner som aflejres og beskadiger hjernen.

En af konsekvenserne ved den nye mistanke til Alzheimers sygdom er nu, at forskere i en række lande vil undersøge det dybere. Derudover skal læger være ekstra opmærksome ved operationer, hvor sygdommen muligvis kan smitte gennem instrumenterne.

Danskere teoretisk mere udsatte
Selv om vi danskere genetisk set ligner meget vores nordiske naboer, så har vi alligevel flere gener til fælles med sydeuropæere end med svenskere, nordmænd og finner. Eksempelvis har vores nordiske naboer mere ofte en særlig genvariant, der beskytter mod Alzheimers sygdom, hvilket har overrasket forskere.

Nogen gavn af kosttilskud
Selv om et toårigt klinisk forsøg med et flydende kosttilskud til patienter med forstadier til Alzheimers sygdom ikke har vist en umiddelbar effekt, så har det vist tegn på, at tilskuddet kan medvirke til at bevare de dementes kognitive og praktiske funktionsniveau i hverdagen.

Kort om Alzheimers syge
Alzheimers sygdom er en langsomt fremadskridende sygdom i hjernen, som langsomt går til grunde. Symptomerne er ændringer i følelsesliv og temperament. Tiltagende hukommelsessvigt, depression og adfærdsforstyrrelser følger. Selv om sygdommen ikke er arvelig, er risikoen for at få den større, hvis hvis ens forældre har haft den.

Refs.

https://www.b.dk/nationalt/danskere-mangler-vigtigt-gen-mod-alzheimers

http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2017/11/uklart-om-flydende-kosttilskud-forsinker-alzheimers-sygdom/

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/alzheimer.htm

http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/alzheimers-sygdom/symptomer-og-forloeb-ved-alzheimers-sygdom/