Sæt farten op og lev længere!

Nej, det er ikke hastigheden i bilerne, der her er tale om, men derimod fodgængeres tempo. En ny undersøgelse har nemlig vist, at jo hurtigere man går, desto mere kan man forlænge sin levetid.

Tidligere undersøgelser har vist, at det er både fysisk og psykisk sundt at bevæge sig, og at blot to timers gang om ugen kan nedsætte dødeligheden. Disse undersøgelser har dog ikke hæftet sig ved ganghastighedens langsigtede resultater.

Dette aspekt har fem universiteter fra henholdsvis Australien, Irland og England nu undersøgt. Under ledelse af Prof. Emmanuel Stamatakis fra University of Sydney undersøgte et team af forskere sammenhængen mellem ganghastighed og dødelighed på grund af hjerte-karsygdom og kræft samt dødelighed af alle årsager.

Forskerne anvendte data fra 11 befolkningsundersøgelser udført i perioden 1994 til 2008 med ialt 50.225 deltagere, som havde besvaret spørgsmål om deres ganghastighed. Den var enten karakteriseret som “langsom”, “gennemsnitlig” eller “rask” (hurtig). En rask eller hurtig gang defineres normalt som 5-7 km/timen, men afhængig af den gåenes kondition kan rask gang også defineres som et tempo, der medfører en smule stakåndethed eller let sveddrivende ved længere distancer.

Ved at sammenholde ganghastighed med data fra registre over dødsfald kunne forskerne knytte disse to parametre. Forskerne tilpassede deres analyse således, at den tog hensyn til faktorer som alder, køn, body mass index (BMI) og forskellige former for fysisk aktivitet.

Forskernes analyse viste, at mens et gennemsnitligt gang-tempo var forbundet med en 20% lavere risiko for at dø af alle årsager, var det at gå i et “hurtigt” tempo forbundet med en 24% lavere risiko.

Når det handlede om en mere specifik dødsårsag som hjerte-karsygdom, var resultatet omvendt, nemlig at rask gang var forbundet med en 21% nedsat risiko og et gennemsnitligt tempo var forbundet med en 24% nedsat risiko.

Undersøgelsen var ikke i stand til at vise, at BMI og sexuel aktivitet havde nogen indflydelse på undersøgelsens resultater. Tilsyneladende havde ganghastigheden heller ingen indflydelse på kræftdødeligheden.

Størst fordel for ældre
Alder spiller en betydelig rolle, idet undersøgelsen vist, at ældre personer syntes at høste flere fordele ved at gå i et højere tempo end yngre.
Deltagerne i alderen 60 år eller derover havde 46% lavere risiko for at dø af hjerte-karsygdom i de gik i en gennemsnitligt tempo, men hvis de gik i rask tempo, steg den til 53%.

Ældre der går langsomt
Faktisk viser anden forskning, at hvis midaldrende angiver, at de går langsomt, kan det være tegn på, at de er i højrisiko for hjerterelaterede dødsfald sammenlignet med befolkningen generelt.

Denne type undersøgelse som bygger på spørgeskemaer, og hvis resultater kan være påvirket af mange forskellige faktorer, kræver yderligere forskning for at blive bekræftet. Andre undersøgerlser peger imidlertid i samme retning. Det synes derfor at være en god og billig metode til at forbedre hjerte-sundheden og modvirke risikoen for en tidlig død.

 

Kilder

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322013.php
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170829113821.htm?utm_medium=cpc&utm_campaign=ScienceDaily_TMD_1&utm_source=TMD