Demens knyttet til konditallet

En svensk undersøgelse tyder på, at kvinder med god kondition kan nedsætte deres risiko for at udvikle demens med 88 procent sammenlignet med kvinder med middelmådig kondition. De 88 procent har forbløffet forskerne, som nok regnede med at finde en omvendt sammenhæng mellem kondition og demensrisiko, men ikke, at den ville vise sig så stor.

Den nye undersøgelse involverede 191 kvinder fra Sverige alderen 38 til 60 år, der i 1968 gennemførte en konditionstest på en motionscykel til udmattelsesgrænsen nøje overvåget af en læge for at evaluere deres såkaldte kardiovaskulære fitness. Baseret på kvindernes præstationer blev de inddelt i tre grupper: Low fitness, Medium fitness og High fitness. Der var flest kvinder i Medium fitness-gruppen.

Efterfølgende blev kvinderne fulgt i 44 år til 2012. Psykiatere og specialuddannede psykiatriske sygeplejersker udførte demens-undersøgelser i 1974, 1980, 1992, 2000, 2005 og 2009.

Forskerne fandt, at gennemsnitsalderen for begyndende demens var 11 år højere i High fitness-gruppen end i Medium fitness-gruppen, og den mest udtalte risikonedsættelse blev set blandt dem med den bedste kondition: Som allerede nævnt havde High- sammenlignet med Medium fitness-gruppen en nedsat demensrisiko på 88%.

Gælder også for mænd
Tidligere længdesnitsundersøgelser, hvor man undersøger man de samme mennesker over tid, har også vist en omvendt sammenhæng mellem graden af fitness og graden af demens samt vist, at dette forhold også gælder for mænd.

Årsagen til denne stærke formodning – forskningen har ikke kunnet give det endelige bevis – om en sammenhæng mellem hjernen og fitness-niveauet er, at hjernen kræver meget ilt og mange næringsstoffer og er derfor rigt forsynet med blodkar sammenlignet man andre af kroppens organer. Derfor vil alt hvad personen gør for at øge sit fitness-niveau sandsynligvis i høj grad også gavne hjernens sundhed.

Om demens
Demens er en betegnelse for kognitiv svækkelse, der kan udvikles i voksenalderen. Lidelsen medfører typisk nedsat hukommelse og nedsat funktionsevne. Demens skyldes altid en sygdomstilstand og er ikke en del af de naturlige alderdomsforandringer.
Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

 

Kilde

https://edition.cnn.com/2018/03/14/health/dementia-risk-fitness-study/index.html