For meget fritid er også slemt

Vi ved det egentlig godt. Både for lidt og for meget er noget skidt. Denne erkendelse som mange har gjort sig, er for nylig blevet bekræftet i en forskningsartikel udgivet af American Psychological Association, som har undersøgt fritid.

Marissa Sharif som er assisterende professor i marketing ved The Wharton School og første forfatter til forskningsartiklen stiller det spørgsmål, om mere tid egentlig er forbundet med større lykke?

Svaret fandt forskerne ved for det første at analysere data fra 21.736 amerikanere, der havde deltaget i en undersøgelse om tidsforbrug i tidsrummet 2012 og 2013. Resultaterne viste, at selvom for lidt fritid er dårligt, er det kun bedre med mere fritid op til et vist punkt. I takt med at andelen af fritid øgedes, fulgte graden af velvære med, men efter to timers daglig fritid begyndte graden af velvære at flade ud, og efter fem timers daglig fritid begyndte denne kurve at falde.

Dernæst analyserede forskerne data fra en anden undersøgelse, der varede fra 1992 til 2008 med deltagelse af 13.639 arbejdere. De blev blandt andet spurgt om, hvor mange timer og minutter de havde på de dage, hvor de gik på arbejde, hvor de selv kunne disponere over deres tid sammenholdt med deres grad af tilfredshed.

Også her så forskerne den samme mønster, at mere fritid var signifikant forbundet med et højere niveauer af velvære op til et vist punkt. Herefter var mere fritid ikke forbundet med større velvære.

Forskerne afsluttede deres undersøgelse med at bede mere end 6000 deltagere om at deltage i et par tankeeksperimenter.

I det første eksperiment blev deltagerne tilfældigt opdelt til at forestille sig, at de hver dag i et halvt år havde henholdsvis 15 minutters fritid, 3,5 times fritid og 7 timer fritid. Deltagerne skulle så rapportere, i hvilket omfang de ville opleve nydelse, glæde og tilfredshed.

Her gentog mønsteret sig. Både dem der skulle forestille sig lidt og meget fritid rapporterede en laverede trivsel end midtergruppen. Den med lidt fritid rapporterede om mere stress, og dem med meget fritid rapporterde om lavere velvære fordi de var mindre produktive.

Det sidste eksperiment bekræftede produktivitetens potentielle rolle for deltagernes velbefindende, idet de blev bedt om at forestille sig at have enten 3,5 eller 7 timers daglig fritid. Derudover skulle de forestille sig at bruge denne tid på enten noget produktivt som for eksempel træning, hobby eller løb eller noget uproduktivt som for eksempelvis at se fjernsyn eller bruge tid foran computeren.

Her viste svarene, at meget fritid gav et lavere niveau af velvære, når deltagerne var engageret i uproduktive aktiviteter. Når deltagerne derimod engagerede sig i produktive aktiviteter, følte dem med mere fritid det ligesom dem med en moderat mængde fritid.

Fritid med måde og mening

Forskerne konkluderer, at vi bør tilstræbe en moderat mængde fritid, og at dem meget meget fritid vil drage fordel af at bruge den på noget der giver mening.

 

Ref.
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210909124451.htm