Hospitaler bekæmper Coronainfektion med højdosis C-vitamin

I staten New York er hospitalskæden Northwell Health begyndt at bruge høje doser af C-vitamin til patienter i intensiv behandling for smitte med Coronavirus. Det viser sig, at de patienter der får C-vitamin klarer sig betydeligt bedre end dem, der ikke har fået C-vitamin.

Det usædvanlige initiativ kommer på baggrund af rapporter fra Kina om, at doseringer et godt stykke over den daglige anbefalede indtagelse havde vist gode resultater.

Den 1. marts udgav Lægemiddelstyrelsen i Shanghai den første og eneste officielle guideline for behandling af COVID-19-infektion, hvor doseringen af højdosis, intravenøs C-vitamin på 100 – 200 mg pr kg pr dag var godkendt af eksperter.

På Zhongnan Hospital i Wuhan, Kina har man påbegyndt et forsøg med C-vitamin til patienter smittet med Coronavirus, som først forventes afsluttet til efteråret.

I New York får patienterne på intensiv straks efter ankomst 1.500 mg C-vitamin intravenøst. Denne dosering gentages tre til fire gange dagligt. Hver dosering er ca. 18 gange højere end den danske fødevarestyrelses referenceværdi for C-vitamin.

Den medicinske protokol varierer dog fra patient til patient. Patienterne får også malariamedicin, antibiotika og blodfortyndende medicin, eksempelvis.

En læge der arbejder på en intensiv-afdeling i USA fortæller, at det (C-vitaminet) hjælper i høj grad, men det prioriteres ikke, fordi det ikke er et hot lægemiddel.

Ref.

https://nypost.com/2020/03/24/new-york-hospitals-treating-coronavirus-patients-with-vitamin-c/