Udsæt operation syv uger efter Covid-19-diagnose

Forskere fra University of Birmingham har opdaget, at en operation, der finder sted op til seks uger efter en Covid-19-diagnose, har en forøget risiko for at dø af operationen. Derfor bør disse patienter vente mindst syv uger med at blive operaret.

De engelske forskere gennemgik data fra mere end 140.000 patienter, der var blevet opereret på mere end 1.600 hospitaler i 116 lande i oktober 2020.
Dødsfal, der forekom 30 dage efter operationen var på 1,5 procent blandt dem, der ikke havde udviklet COVID-19, og 4 procent blandt de patienter, der blev opereret inden for fire uger efter diagnosen.

Denne andel faldt til 3,6 procent for dem, der blev opereret 5 til 6 uger efter operationen, og 1,5 procent blandt dem, der blev opereret 7 til 8 uger efter udvikling af COVID-19.
Disse tal var konsistente uanset om det drejede sig om planlagt eller akut operation, uanset alder, fitnessniveau og om operationen blev betragtet som større eller mindre.

En mulig forklaring på den forøgede risiko ved operation i ugerne efter udvikling af COVID-19 er, at sygdommen påvirker kroppens blodkar, forårsager inflammation i kroppen og skader nervellerne med mere.

Det er alt sammen faktorer, der gør det sværere at komme sig efter en operation, især hvor blodkarrene er involveret.

Kilde

https://www.healthline.com/health-news/why-you-should-delay-surgery-for-7-weeks-after-a-covid-19-diagnosis#Doctors-are-still-learning-about-COVID-19